NAŠI PARTNERJI

Konzorcij EUWAY sestavljajo naslednji partnerji:

TUS (IR)

TUS je visokošolska ustanova na Irskem z bogatimi izkušnjami pri usklajevanju in izvajanju projektov, ki jih financira EU na področju energetike, gradbeništva, znanosti, razvoja podeželja in socialnem razvoju.

OnP (ES)

OnP je svetovalno podjetje, specializirano za upravljanje, spremljanje in vrednotenje projektov. Njegovo osebje ima bogate izkušnje s projekti ERASMUS+ in razvojem gradiv za poklicno izobraževanje in usposabljanje v sektorju kmetijstva in razvoja podeželja.

BC Naklo (SI)

BC Naklo je visokošolski izobraževalni center v Sloveniji, ki izvaja široko vrsto tečajev/programov na področju razvoja podeželja in kmetijstva/hortikulture.

HuL (DE)

HuL je neodvisna zasebna organizacija, ki se ukvarja z družinskimi kmetijami. V Nemčiji svetuje pri vseh vrstah kmetijskih dejavnosti: pri pridelavi poljščin in živinoreji, pridelavi in predelavi biomase za hrano, krmo ter za energetske in industrijske namene.

AèV (IT)

AèV je center za poklicno usposabljanje. Njegovi glavni cilji so: spodbujati in pospeševati družbeno-kulturni in državljanski razvoj ter usposabljanje na vseh ravneh za vse državljane, zlasti za kmete, v številnih gospodarskih in socialnih sektorjih (kmetijstvo, živilska industrija, upravne in napredne storitve).

ELO (BE)

je edinstveno nacionalno združenje iz EU-27, ki na evropski politični ravni zastopa interese lastnikov zemljišč, upravljavcev zemljišč in gozdov ter podeželskih podjetnikov.

COAG Jaén (ES)

COAG je poklicna kmetijska organizacija, ki deluje v pokrajini Jaén v Andaluziji. Zagotavlja široko paleto storitev, od zaščite interesov kmetov do usposabljanja, informiranja in tehničnega svetovanja, raziskav in razvoja, razširjanja tehničnih izboljšav, razvoja podeželja itd.